Personas datu aizsardzība un IT drošība (32st.)

Programmas mērķis:

 

Iegūt zināšanas par personas datu aizsardzību, reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu kā arī iepazīties ar IKT pamata jēdzieniem, risinājumiem un to izmantošanu personas datu apstrādē. Iegūt zināšanas par personas datu tehniskās aizsardzības prasībām.

 

Pirms kursa uzsākšanas personai nav nepieciešamas priekšzināšanas.

 

Mācību tēmas:

 • Personas datu aizsardzības jēdziens
 • Datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošana, t.sk., Vispārīgās datu aizsardzības regula 
 • Pārziņa pienākumi
 • Datu subjekta tiesības
 • IKT pamata jēdzieni un darbības principi
 • IKT risinājumi un to izmantošana personas datu apstrādē
 • Informācijas drošība
 • Personas datu tehniskās aizsardzības prasības

Rezultāts:

Iegūtas pamatzināšanas par personas datu aizsardzību, IKT risinājumiem un to izmantošanu personas datu apstrādē.

 


Mācību maksa:

Kursa cena - 144.00EUR 

 

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% (14.40EUR) ir strādājošā līdzmaksājums
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu     

 

Apmācību norise:

 • Apmācības notiek Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 (Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā)
 • Darba dienās, Pirmdienās un Trešdienās, plkst. 18:00-20:50,  1 mēneša laikā    

Pieteikšanās:

 • Pieteikšanās notiek klātienē (ofisā)
 • Piesakoties, jāaizpilda IESNIEGUMS (pievienojot maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusa apliecinoša dokumenta kopija, ja tāds ir)
 • Piesakies darba dienās Rīgā, centrā, Akadēmijas laukumā 1 (Latvijas Zinātņu akadēmijas ēka) 6.stāvs, 612.kab. no plkst. 9.00 līdz 13.00 vai sestdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
 • Vai piesakies darba dienās Rīgā, Juglā, Murjāņu ielā 1A no plkst. 9.00 līdz 18.30
 • Papildus info pa tālr. 20484484     
Download
IESNIEGUMS_PAR_UZŅEMŠANU.pdf
Adobe Acrobat Document 402.8 KB