AGILE UN SCRUM PROJEKTU VADĪBA (32 ak.st., t.sk., klātienē 15 stundas, tālmācībā 17 stundas)

Tēmas un apakštēmas

 • Projektu organizācijas galvenie principi
 • “Ūdenskrituma” tipa projekti. AGILE manifests
 • Metodoloģijas pamatprincipi. Iterāciju pieeja. Risku vadība. Komandas darba organizācija
 • SCRUM metode. Galvenās lomas – SCRUM master un Product Owner
 • Projekta plānošana, sadalīšana iterācijās, iterāciju izpildes organizācija, produkta demonstrācijas organizēšana un projekta izpildes procesu uzlabošanas metodes
 • IT atbalsta rīku apskats
 • Iepazīšanās ar SCRUM projekta realizāciju piedaloties praktiskā projekta simulācijas spēlē

 


Agile projektu vadība no tradicionālās atšķiras ar pieeju kā tiek plānots un veikts darbs. Agile projekta sākumā tiek izstrādāts rīcības plāns, kurā tiek noteikti projekta galvenie mērķi un prioritātes, un viss tiek sadalīts mazos soļos. Agile projektos uzskata, ka tikai projekta laikā klients pa īstam sapratīs ko vēlas un kādam jābūt gala produktam, tādēļ projekta laikā notiek intensīvas sarunas ar pasūtītāju, lai papildinātu vai koriģētu sasniedzamo rezultātu.

 

 

 

Rezultāts

Mācību programmas īstenošanas gaitā Jūs apgūsiet zināšanas par AGILE tipa projekta organizāciju, metodēm un atbalstošajiem IT rīkiem. Kursu laikā ar simulācijas spēles palīdzību varēs iejusties dažādās SCRUM projekta dalībnieku lomās, runāsim par darbu sadalījumu iterācijās, par darba organizāciju iterācijas laikā un darbu ar projekta pasūtītāju. Pēc kursu beigšanas Jūs būsiet gatavi piedalīties AGILE tipa projektos, strādāt komandā un pildīt Product Owner lomu SCRUM projektos.

 

Mācību maksa

Kursa cena - 144.00EUR 

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% (14.40EUR) ir strādājošā līdzmaksājums
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu   

Apmācību norise

Apmācību ilgums, norise: 1 mēnesis, t.sk., 4 nodarbības klātienē, 1x reizi nedēļā (pirmdien, otrdien, trešdien vai ceturtdien), darba dienā plkst. 18.10-21.00, +apmācības e-vidē

 • Klātiene: 15st. Rīgā, Akadēmijas laukumā 1
 • Tālmācība: 17st. (elektroniskā apmācību platforma - prezentācijas, testi, video u.tml.); mācoties tālmācībā (e-vidē), ir iespējas  lejuplādēt, skatīties materiālus, pildīt testus un veikt mājas darbus

Pieteikšanās

Dokumentu (IESNIEGUMA) iesniegšana:

 • Akadēmijas laukums 1, 612.kab. (6.stāvs), Rīga. D.d. 9:00-13:00; Se 10:00-13:00
 • Murjāņu iela 1A, Rīga. D.d. 9:00-17:00
 • Elektroniski* - elektroniski parakstīts Iesniegums vai PARAKSTĪTS un ieskenēts - uz e-pastu info@dialogs-ab.lv

Tālrunis un e-pasts uzziņām: E-pasts: info@dialogs-ab.lv, T.: 67432343; 20484484

 

*Dokumentu pieņemšana elektroniski:

 • personām jāaizpilda pieteikums, jāparaksta (obligāti!) un kā e-pasta pielikums (skenēts vai kā fotogrāfija) jānosūta uz info@dialogs-ab.lv
 • personām jāaizpilda pieteikums, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un kā e-pasta pielikums jānosūta uz info@dialogs-ab.lv
Download
IESNIEGUMS (1).pdf
Adobe Acrobat Document 453.9 KB